Viaplay tingimused

1. Üldine

Üldine teave Viaplay kohta

Viaplay on internetipõhine teenus, mis võimaldab isikustatud juurdepääsu audiovisuaalsele sisule, mis on omandatud isikliku ostu, laenutamise või liitumise teel tähtajatult või tähtajaliselt („Viaplay“). Viaplay on kättesaadav platvormidel läbi Viaplay Smart TV, mobiilirakenduse ja muude rakenduste („rakendus“) ja Viaplay veebisaidil teie elukohariigis („veebisait“).

Viaplay on teenus, Viaplay Group International AB, mille äriühingu tunnuskood on 556840-9287 ja aadress Box 171 04, 104 62 Stockholm, Sweden („Ettevõte", „meie“). Ettevõte kuulub kontserni, mille emaettevõtja on Viaplay Group AB, äriühingu tunnuskoodiga 559124-6847 („Kontsern“). Viaplay kliendina saate te vaadata kontserni tegevusjuhendeid ja eeskirju kontserni veebisaidilt www.viaplaygroup.com. Viaplayd reguleerib Rootsi reguleeriv asutus MPRT (Rootsi Pressi- ja Ringhäälinguamet).

Isikuandmete töötlemine

Kui loote Viaplay konto, samuti siis, kui kasutate Viaplayd, kogume ja töötleme isikuandmeid. Rohkem teavet selle kohta, kuidas isikuandmeid töötleme, saate vaadata meie privaatsusteatest.

E-posti aadress ja teabevahetus

Me saadame teabe ja sõnumid, sealhulgas turustusteabe ja -sõnumid, e-posti aadressile, mida te kasutate Viaplaysse sisse logimiseks. Saate turustussõnumitest kergesti loobuda, vajutades vastava e-kirja allosas olevale lingile „tühista tellimus“ või tehes seda läbi kasutajakonto sätete rubriigis „Minu konto“. Meil on õigus pidada viimati täpsustatud e-posti aadressi teie õigeks aadressiks ja julgustame teid seda regulaarselt kontrollima.

Tingimused

Neid tingimusi („tingimused“) koos siin viidatud dokumentidega kohaldatakse täielikult või osaliselt seni, kuni teil on Viaplay kasutajakonto. Viaplayd kasutades avaldate, et käesolevad tingimused on teile vastuvõetavad, te nõustuste nendega ja kohustute neid täitma.

Viaplayd võivad pakkuda kolmandad isikud, nt koos enda toodete ja teenuste pakkumisega. Nendel kolmandatel isikutel võivad olla täiendavad ja eraldi tingimused, mida kohaldatakse ja millega peate nõustuma, et saada ligipääs Viaplayle.

2. Juurdepääs Viaplayle ja selle kasutamine

Üldine

Viaplay kasutamiseks peate veebisaidil või rakenduses looma Viaplay kasutajakonto. Võite igal ajal oma kasutajakonto kustutada, võttes ühendust meie klienditeenindusega (kontaktandmed allpool, „kontaktandmed“).

Kasutajakontoga saate juurdepääsu Viaplay sisule:

 1. liitudes igakuise tellimusega, valides ühe meie poolt igal ajal pakutava sisupaketi ja tasudes kuutasu ettemaksuna („liitumistasu“). Iga kuupikkune periood, mil liitumistasu makstes Viaplayga liitute, on viidatud kui „liitumisperiood“ ja kui te liitumist ei lõpeta, siis uueneb see automaatselt iga liitumisperioodi lõpus;
 2. tehes ühe makse, et saada juurdepääs konkreetsele sisule („ühekordne makse“), kas ostuna (elektrooniline müük), 48-tunnise laenutusena (laenutamise ja ostmise rubriigist) või alternatiivselt konkreetse sündmuse, nt ühe jalgpallimängu, otseülekande edastamisena (tasumine vaatamise eest) (kui seda võimalust pakutakse); või
 3. liitudes ühe või mitme sisupaketiga ette kindlaks määratud perioodiks (nt 6 või 12 kuud) („tähtajaline liitumine“) ja liitudes Viaplayga kogu eelnevalt kindlaks määratud perioodiks ning tasudes liitumistasu kooskõlas kohaldatava lepinguga (kui seda võimalust pakutakse). Ostu kuupäeval täpsustatud ette kindlaks määratud periood on lühim periood, mil peate Viaplayd tellima („kohustuslik periood“), kui teil on tähtajaline liitumine. Pärast kohustusliku perioodi lõppemist, kui ei ole teatatud teisiti, muutub teie liitumine igakuise liitumistasu põhiseks, nagu viidatud ülal punktis a, seniks, kuni teie liitumine lõpetatakse.

Sisu ostmine (elektrooniline müük) annab piiramatu juurdepääsu ostetud sisu voogedastusele ja taasesitusele seni, kuni meie ja õiguste valdaja vahelisest lepingust ei tulene teisiti. Juhul, kui meie leping õiguste valdajaga lõppeb või me muul viisil eemaldame teie juurdepääsu ostetud sisule, on teil õigus saada proportsionaalset hüvitist. Võite valida i) vautšeri, mida saab Viaplays kasutada või ii) tagasimakse sama maksevahendi kaudu, mida kasutasite sisu eest maksmiseks.

Konto loomiseks ja Viaplayle juurdepääsu saamiseks peate:

 1. olema vähemalt 18-aastane;
 2. olema riigi, kus Viaplayd pakutakse, alaline elanik (me kontrollime teie geograafilist asukohta registreerumise hetkel ja te ei tohi kasutada mis tahes tehnoloogiat ega tehnilist võtet, et oma asukohta varjata);
 3. registreerima oma makseandmed ning läbima tavapärase krediidiriski kontrollimise;
 4. kinnitama, et registreerumisel teie poolt esitatud teave on tõene ja täpne. Kohustute meid teavitama, kui see teave ükskõik mis ajal muutub;
 5. kasutama Viaplayd vaid isiklikuks ja erakasutuseks ning seega ei tohi te kasutada Viaplayd mis tahes ärilistes ega avalikes huvides;
 6. kohustute mitte müüma, võõrandama ega muul viisil käsutama Ettevõte ja kontserni tooteid, teenuseid või kolmandale isikule kuuluvat muud vara käesolevaid tingimusi rikkudes.

Kasutajanimi ja parool

Vastutate kogu tegevuse eest, mis toimub teie Viaplay kontol. Konto üle kontrolli omamiseks ja selleks, et takistada loata juurdepääsu kontole, peate säilitama kontrolli nende seadmete üle, mida Viaplayle juurdepääsuks kasutatakse, ega tohi parooli avalikustada.

Meil on igal ajal õigus nõuda, et te oma parooli ära muudaksite.

Juhul, kui kahtlustate, et teie kontot kasutab keegi teine, peate meid viivitamatult teavitama, oma parooli ära muutma ja kõikidest seadmetest välja logima. Kui meil on põhjust arvata, et kontot on väärkasutatud, on meil õigus teie ligipääs Viaplayle peatada või jätkuvaid loata tegevusi muul viisil tõkestada.

Alaealised ja ostulukk

Viaplay võib lisada materjale, mis on alaealistele otseselt sobimatud ega ole mõeldud kasutamiseks lastele ilma vanema või eestkostja järelevalveta. Kui soovite piirata juurdepääsu Viaplay teatud osadele, soovitame teil luua eraldi lastele mõeldud kasutajaprofiili. Viaplay ei ole mõeldud kasutamiseks lastele ilma vanema või eestkostja juuresolekuta, ilma nendepoolse järelevalve, kontrolli ja heakskiiduta.

Teil on võimalik piirata juurdepääsu laenutatavale ja ostetavale sisule ka ostuluku funktsiooni aktiveerimisega rubriigis „Minu konto“.

Seadmed, süsteemid, ühenduvus ja uuendused

Selleks, et Viaplayd kasutada, peavad teil olema vajalikud seadmed, süsteemid (sh uuendused) ja piisav internetiühendus. Enne, kui teete ühekordse makse või liitute Viaplayga, peate tagama, et saate neid nõudeid täita.

Praegused süsteemi miinimumnõuded ja ülevaade praegustest ühilduvatest platvormidest on täpsustatud veebisaidil. Siiski ei taga nende süsteeminõuete täitmine ja ühilduvate platvormide kasutamine, et teil on alati võimalik kasutada Viaplayd ilma katkestuste, edastusvigade ja muu selliseta. Jätame endale õiguse süsteeminõudeid või ühilduvaid platvorme aeg-ajalt muuta. Selle tulemusel võib juhtuda, et teatud tarkvara või riistvara Viaplayga enam ei ühildu.

Uuendame Viaplayd pidevalt turvakaalutlustel ja tehnilistel põhjustel. Me ei saa tagada, et Viaplay rakenduse iga versioon teie seadmes töötab, nt juhul, kui teie seadme operatsioonisüsteemi versioon ei ühildu uuendusega. Rakenduse uuenduste kohta edastatakse teave selle digitaalse poe kaudu, kust pärineb seadmes olev rakendus, nt iTunes. Võite kaotada õiguse tugineda Viaplays esinevatele vigadele, kui te ei installeeri uusimaid avaldatud uuendusi.

Kui kogete Viaplays vigu, mille puhul saab eeldada, et need tulenevad tehnilistest põhjustest teie seadmes, tarkvaras või võrguühenduses, olete kohustatud tegema meiega mõistlikus ulatuses koostööd, et võimaldada meil kindlaks teha, kas viga pärineb teie digitaalsest keskkonnast.

Meil on õigus teatava aja tagant otsustada, milliseid seadmeid on teil Viaplayle juurdepääsuks lubatud kasutada. Teil on õigus Viaplay registreerida ja kasutada seda maksimaalselt viies (5) seadmes ning üheksakümne (90) kalendripäeva pikkuse perioodi jooksul saate te välja vahetada vaid ühe (1) registreeritud seadme.

Samaaegselt saate sisu striimida maksimaalselt kahes (2) registreeritud seadmes. Kui olete aga tasunud eraldi, et saada juurdepääs sündmuse otseülekandele maksustamine vaatamisel kaudu, saate seda sisu striimida vaid ühes (1) registreeritud seadmes korraga.

Nõustute, et Viaplay kättesaadavust võivad mõjutada näiteks teenuse keelamine internetis või mõnes muus võrgus, internetipakkujaga seotud, elektroonilised, arvutiga seotud või muud teabeedastust puudutavad probleemid või vead ning meie ei vastuta selliste Viaplay kasutamise piirangute eest, mille on põhjustanud ülekoormus või taolised probleemid ja vead.

Juhul, kui olete ELi või EMP riigi elanik, on Viaplay teile kättesaadav nii teie asukohariigis kui ka teistes ELi ja EMP riikides, kus te ajutiselt elanik olete, kooskõlas määrusega (EL) 2017/1128. Nõustute, et me ei vastuta ühelgi viisil kulude, seaduserikkumiste ega muude asjaolude eest, sealhulgas nt vastutuse eest, mida võite kanda, kui kasutate või proovite kasutada Viaplayd väljaspool oma elukohariiki.

3. Maksmine, tasud ja pakkumised

Maksmine

Selleks, et saaksite Viaplay sisu vaadata, peate valima toimiva makseviisi. Nõustute, et võime jätkata teie poolt valitud makseviisi kasutades liitumistasu võtmist järjestikuste liitumisperioodide eest seni, kuni teie liitumine lõpetatakse. Kui makse mingil põhjusel ebaõnnestub ja te ei ole oma liitumist lõpetanud, võime jätkuvalt proovida teie poolt valitud makseviisi kasutades tasu maha võtta ja peatada teie juurdepääsu Viaplayle seniks, kuni oleme liitumistasu kätte saanud. Kui tasude maksmiseks ei ole piisavalt rahalisi vahendeid ja hilinete maksega enam kui kümme (10) kalendripäeva, on meil õigus nõuda võlg sisse muul viisil.

Teie poolt valitud makseviis salvestatakse ja säilitatakse meie või kolmandast isikust teenusepakkuja poolt kooskõlas rahvusvaheliste turvastandarditega (PCI DSS (maksekaardi andmeturbestandard)).

Kui toetame ühekordsete maksete tegemist või liitumist Viaplayga läbi iTunesi või teiste platvormihaldajate poolt pakutavate sarnaste lahenduste kaudu, siis selline ühekordne makse või liitumistasu võetakse maha, kasutades makseviisi, mille olete kõne all oleva makselahendusega ühendanud.

Teave varasemate ostude ja tulevaste maksete kohta on leitav veebisaidilt rubriigist „Minu konto“.

Juhul, kui olete liitunud Viaplayga läbi kolmanda isiku ja meie teile otse arvet ei esita, kohaldatakse kolmanda isiku maksetingimusi.

Tasud

Tasud kuuluvad tasumisele kooskõlas meie praegu kehtiva hinnakirjaga, mis on kättesaadav meie veebisaidil. Nt filmide, sündmuste otseülekannete, mis kuuluvad maksustamine vaatamisel sisu alla, laenutamine ja ostmine ei sisaldu teie liitumises ja sellele kohaldatakse täiendavaid tasusid.

Meil on õigus Viaplay eest küsitavaid tasusid teatava aja tagant muuta („tasu muudatus“).

Peame teavitama teid e-kirja või teie Viaplay kasutajakonto kaudu tasu muudatustest, mis puudutavad liitumist ilma kohustusliku perioodita, vähemalt kolmkümmend (30) kalendripäeva enne tasu muudatuse jõustumist. Tähtajalise liitumise korral kohaldatakse ostu hetkel kehtinud hindu kogu kohustusliku perioodi vältel. Olenemata eeltoodust võivad tasu muudatused toimuda lühema etteteatamisega, k.a kohustusliku perioodi jooksul, kui meie levitamiskulud ja Viaplay kättesaadavaks tegemisega seotud muud kulud suurenevad tulenevalt muudatustest maksudes või üldistes tasudes, valuuta kursimuutustest, kolmandate isikute põhjustatud muudatustest tasudes, ametlikest otsustest või muudatustest õigusnormides, ja kui tasu muudatus vastab kulude suurenemisele.

Juhul, kui te ei ole tasu muudatusega nõus, on teil õigus oma liitumine üles öelda alates päevast, mil tasu muudatus jõustub, tingimusel, et meid teavitatakse vähemalt kolm (3) kalendripäeva enne tasu muudatuse jõustumise kuupäeva. Tasu muudatus hõlmab ka uute tasude sisseviimist.

Kui otsustate uuendada oma liitumist ja valite sellise sisupaketi, millel on kõrgem liitumistasu, siis uus liitumistasu võetakse teie poolt valitud makseviisi kasutades maha kuupäeval, mil otsustate oma liitumist uuendada, ning eelnevalt tasutud liitumistasu vähendatakse võrdeliselt järelejäänud liitumisperioodiga. Uus liitumistasu jõustub järgmisest maksetähtpäevast. Juhul, kui otsustate oma liitumist vähendada madalama liitumistasuga sisupaketini, jõustuvad nii hinnamuudatus kui paketimuudatus kooskõlas järgmisel maksetähtpäeval.

Prooviperioodi pakkumine

Meil on õigus pakkuda uutele klientidele proovitellimust, nt tasuta või vähendatud hinnaga, konkreetseks perioodiks („prooviperioodi pakkumine“). Selleks, et prooviperioodi pakkumist kasutada, ei tohi teie ega ükski teie leibkonna liige olla eelnevalt prooviperioodi pakkumist ega mis tahes sarnast meiepoolset reklaampakkumist kasutanud. Juhul, kui olete prooviperioodi pakkumist juba kasutanud, võetakse teie kaardilt raha maha, nagu registreeruksite tavapärase liitumise jaoks. Jätame endale õiguse kontrollida, kas teie poolt esitatud kogu teabe alusel vastate nõuetele.

Prooviperioodi pakkumise lõppemisel muudetakse prooviperioodi pakkumine automaatselt tasuliseks tähtajatuks või tähtajaliseks liitumiseks, välja arvatud juhul, kui tühistate või lõpetate prooviperioodi pakkumise enne selle lõppu. Lõpetada ja tühistada saab rubriigis „Minu konto“.

Eraldi tingimused võivad kehtida reklaamikampaaniatele (sealhulgas prooviperioodi pakkumistele), mida pakuvad kolmandad isikud. Juhime tähelepanu, et kui selliste reklaamikampaaniatega liitute, peab selliste prooviperioodi pakkumiste tühistamine toimuma kooskõlas kolmanda isiku poolt antud juhistega. Pärast prooviperioodi pakkumise lõppemist kohalduvad teie Viaplay liitumisele sellise kolmanda isiku poolt kehtestatud hinnad.

4. Muudatused Viaplays ja käesolevates tingimustes

Töötame pidevalt selle nimel, et Viaplayd ja selle sisu täiustada. Sellest tulenevalt ei saa me anda garantiisid ega võtta kohustusi seoses sisu ja funktsioonide kvantiteedi ja kvaliteediga, platvormidega ühilduvuse ja koostoimivusega. Näiteks võivad omadused ja sisu, mis olid Viaplays saadaval siis, kui oma liitumist alustasite või tegite ühekordse makse, seetõttu muutuda sel ajal, kui kasutaja olete. Selliseid muudatusi peetakse Viaplay eesmärkide ja olemuse valguses objektiivselt mõistlikeks. Jätame endale õiguse käesolevaid tingimusi igal ajal muuta. Kehtivad kohaldatavad tingimused on kättesaadavad veebisaidil. Soovitame teil hoida ennast kursis regulaarselt veebisaiti külastades.

Teavitame teid kõikidest olulistest kahjulikest muudatustest või muudatustest, mis ei ole käesolevate tingimustega kooskõlas, e-kirja teel hiljemalt kolmkümmend (30) kalendripäeva enne muudatuste jõustumist. Sellised muudatused jõustuvad teates täpsustatud kuupäeval, kuid mitte enne kolmekümne (30) päeva möödumist teate saatmisest, välja arvatud juhul, kui muudatus on ajendatud võimalikust seaduserikkumisest, ametiisikute otsustest, muudatustest õiguses või tulenevalt vääramatust jõust (nagu sätestatud allpool). Sellisel juhul võite oma liitumise lõpetada alates päevast, mil muudatus jõustub, tingimusel, et muudatuse puhul on tegemist olulise muudatusega teie kahjuks ja meid teavitatakse vähemalt kolm (3) kalendripäeva enne muudatuse jõustumise kuupäeva.

5. Lõpetamine ja taganemine

Teiepoolne lõpetamine

Võite lõpetada oma liitumise veebisaidil rubriigis „Minu konto“.

Teiepoolne lõpetamine jõustub:

 1. selle liitumisperioodi lõpus, mille jooksul teavitate meid, et soovite liitumise lõpetada (kui teil on tähtajaline liitumine, jõustub lõpetamine alles kohustusliku perioodi lõpus); või
 2. käesolevate tingimuste punktides „Muudatused ViaPlays ja käesolevates tingimustes“ või „Tasud“ kirjeldatud etteteatamistähtaja lõpus, tingimusel, et teavitate meid lõpetamise soovist kooskõlas nimetatud punktidega.

Juhul, kui olete ostnud juurdepääsu Viaplayle läbi kolmanda isiku, nagu nt iTunes või mõni meie turustuspartner, tuleb teie liitumine lõpetada selle kolmanda isiku kaudu kooskõlas tema poolt kohaldatavate tingimustega.

Juhul, kui soovite oma liitumise lõpetada, olete siiski kohustatud tasuma järelejäänud liitumisperioodi või kohaldatava kohustusliku perioodi eest.

Juhul, kui lõpetate oma liitumise, on teil jätkuvalt juurdepääs sisule, mille ostsite elektroonilise müügi kaudu. Kuid jätame endale õiguse kooskõlas käesolevate tingimustega juurdepääs sisule lõpetada või seda piirata.

Juhime teie tähelepanu asjaolule, et isegi, kui oma liitumise lõpetate, jääb teie kasutajakonto alles ja käesolevate tingimuste kohaldatavad osad kehtivad seni, kuni teil on meie juures kasutajakonto. Selle kohta, kuidas oma kasutajakonto kustutada, lugege palun eespool olevast punktist „Juurdepääs Viaplayle ja selle kasutamine“.

Meiepoolne lõpetamine

Jätame endale õiguse teie liitumine igal ajal lõpetada või muul viisil peatada teie juurdepääs Viaplayle. Juhul, kui teie liitumise lõpetame, pakume teile alljärgnevat:

 1. jätkuv juurdepääs Viaplayle järelejäänud kehtiva liitumisperioodi või kohustusliku perioodi ajaks või viimati tasutud liitumistasu tagastamine summas, mis vastab piiramisele või peatamisele, ilma teie liitumise kehtivuse pikendamiseta; ja/või
 2. juurdepääs isiklikule (isiklikele) teenus(t)ele, mille olete juba ühekordse makse kaudu ostnud, Viaplay järelejäänud kehtivusperioodiks.

Kui rikute käesolevaid tingimusi, on meil õigus lõpetada teie juurdepääs Viaplayle viivitamatult ja nõuda kõikide tasumata liitumistasude maksmist. Kui teil on tähtajaline liitumine, võime nõuda, et tasuksite viivitamatult liitumistasu kohustusliku perioodi kogu järelejäänud aja eest.

Taganemisõigus

Teil on õigus oma liitumisest / ühekordsest maksest taganeda neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul alates liitumise / ühekordse makse kuupäevast („tasuta taganemise tähtaeg“) ja saada kogu raha tagasi. Tasuta taganemise tähtaeg hakkab kehtima hetkest, kui saate kätte kinnituse oma liitumise või ühekordse makse kohta.

Käesolevate tingimustega nõustudes nõustute, et teil ei ole õigust taganeda ja saada raha tagasi, kui hakkate Viaplayd kasutama, vaadates selle sisu neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul alates oma liitumise või ühekordse makse kinnituse saamisest. Kui alustate Viaplay kasutamist, vaadates sisu, millele teil on oma liitumise või ühekordse makse kaudu juurdepääs, nõustute, et sisu edastus algab enne, kui tasuta taganemise tähtaeg on lõppenud, ning taganemise õigus langeb ära.

Võite oma ostust taganeda suuliselt või kirjalikus vormis, teavitades meid sellest. Juhime teie tähelepanu asjaolule, et peate liitumise / ühekordse makse tühistama enne, kui tasuta taganemise tähtaeg lõppeb. Taganemisõigust võib teostada ka tüüpvormi täitmise ja meile edastamise kaudu; järgida tuleks allolevat näidist:

Viaplay klienditeenindusele [support@viaplay.ee]

Teatan käesolevaga, et taganen oma Viaplayga sõlmitud lepingust

Tellitud [kuupäev]

Tarbija nimi [*]

Tarbija e-posti aadress [*]

Tarbija(te) allkiri [ainult juhul, kui käesolev vorm esitatakse paberil]

Kuupäev

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet peaks üldiselt suutma anda teile täiendavat teavet taganemisõiguse kohta ning kaugteel ja väljaspool kontorit sõlmitud lepinguid käsitleva õiguse kohta.

6. Viga teenuses

Teil on õigus nõuda meie sisu või teenuse lepingutingimustega vastavusse viimist, kui see on võimalik ning ei põhjusta meile ebamõistlikke kulusid.

Juhul, kui märkate Viaplays mis tahes riket, mis ei ole põhjustatud teie või selle isiku poolt, kes teie kontot kasutab, on teil õigus rikke parandamisele. Tunnustatud kaebuste puhul kanname kõik vea parandamisega seotud kulud. Teie õigus tugineda Viaplay nõuetele mittevastavusele lõppeb i) pärast teie liitumise lõpetamist või ii) ühekordse makse puhul, 2 aastat pärast sisu üleandmist või teenuse osutamist. Juhul, kui te nimetatud ajavahemikus nõuetele mittevastavusele ei tugine, kaotate oma õiguse nõuetele mittevastavuse heastamisele.

Teil on õigus seaduses sätestatud juhtudel leping lõpetada, kui te ei ole konkreetset sisu või teenust tingimustes nimetatud tähtaja jooksul saanud. Samuti on teil õigus seaduses sätestatud juhtudel ja ulatuses alandada hinda või leping lõpetada (nt kui rikete parandamine ei ole võimalik või on meie jaoks ebamõistlikult kulukas).

Jätame endale õiguse nõuda teilt sisse kõik selliste rikete parandamisega seotud kulud, mis tulenevad teie tegevustest või mõne teise sellise isiku tegevustest, kes on teie liitumist kasutanud.

Juhime teie tähelepanu asjaolule, et peate tegema meiega koostööd, et meil oleks võimalik teha kindlaks, kas nõuetele mittevastavuse põhjus peitub teie digitaalses keskkonnas. Juhul, kui te kooskõlas käesoleva punktiga meiega koostööd ei tee, lasub teil tõendamiskohustus selles osas, et Viaplay ei järgi lepingutingimusi.

7. Viaplay ebaseaduslik kasutamine

Kogu sisu, mis on osa Viaplayst ja mis on Viaplayga seotud, on kaitstud Rootsi ja rahvusvaheliste autoriõigust käsitlevate õigusaktidega. Kõik autoriõigused ja muud intellektuaalomandi õigused mis tahes materjalidele või sisule, mis on osa Viaplayst või sellega seotud, kuuluvad meile ja meie anname nendega seotud litsentse. Anname teile mitte-eksklusiivse, mittevõõrandatava ja piiratud litsentsi selliste õiguste teostamiseks vaid teie isiklikuks ja erakasutuseks (ja mitte ühelgi kaubanduslikul eesmärgil) ja kooskõlas kohaldatavate autoriõigust käsitlevate õigusaktidega.

Nõustute, et te ei lähe meie turvasüsteemist mööda ega ürita seda vältida ega püüa Viaplay, meie veebisaidi, rakenduste, Viaplay tarkvara, riistvara ega Viaplayga otseselt või kaudselt seotud seadmete turvalisust proovile panna, kahjustada ega seda muul viisil mõjutada. Samuti nõustute, et te ei väldi, eemalda, muuda, kahjusta ega tee kahjutuks Viaplays olevaid sisu kaitsevahendeid. Eeltoodu rikkumist loetakse alati käesolevate tingimuste oluliseks rikkumiseks, mis annab meile õiguse viivitamatult peatada või lõpetada teie juurdepääs Viaplayle või jätkuvaid loata tegevusi muul viisil tõkestada.

8. Sotsiaalmeedia

Teenus võib sisaldada funktsioone, mis võimaldavad teil jagada teenuse sisu suhtlusvõrgustike teenuste kaudu, muu hulgas läbi Facebooki, Instagrami ja Twitteri („sotsiaalmeedia“). Selle tulemusel võib teatud teave teie kasutajakonto kohta, nagu nt kasutajanimi, sotsiaalmeedia teistele kasutajatele nähtavaks muutuda. Nõustute, et meie ei vastuta sotsiaalmeedias jagatava sisu eest.

9. Kolmandate isikute lingid

Meie veebisait võib sisaldada linke teistele veebisaitidele, mida haldavad kolmandad isikud. Meil puudub kontroll nende saitide sisu üle ja me ei võta vastutust kahju eest, mis võib kaasneda nende linkide kasutamisega.

10. Täiendavad õiguslikud tingimused

Vastutuse piiramine

Suurimal võimalikul määral kohaldatavate õigusaktide alusel ei anna me ühtegi garantiid ega võta ühtegi kohustust, otseselt ega kaudselt, seoses Viaplay toimimise, kättesaadavuse, kvaliteedi, kasutatavuse ja turvalisusega.

Ühelgi juhul ei ole meie, meiega seotud äriühingud ega partnerid vastutavad mis tahes otsese, kaudse, ettenägematu kahju, samuti erikahju ning hiljem tekkiva kahju hüvitamise eest, mis tuleneb Viaplay kasutamisest või võimetusest Viaplayd kasutada või mis tahes kolmanda isiku teenusest, millele pakutakse juurdepääsu meie veebisaidi või teenuse kaudu.

Kahjuhüvitus

Nõustute hoidma meid vastutusest ning hüvitama meile, kõikidele kontserni äriühingutele, meiega seotud äriühingutele ja partneritele kahju, nõuded, kulud ja väljaminekud, sealhulgas õigusabikulud, mille on põhjustanud teie teod või mis on esile kerkinud seoses teie tegudega, mis rikuvad käesolevaid tingimusi, kohaldatavat õigust, regulatsiooni või kolmandate isikute õigusi või on nendega vastuolus.

Kogu leping

Käesolevad tingimused koos meie privaatsus- ja küpsiste poliitikaga moodustavad kogu meievahelise lepingu ning asendavad kõik varasemad kirjalikud ja suulised kokkulepped seoses nende tingimuste temaatikaga.

Sätete kehtetus

Juhul, kui käesolevate tingimuste mis tahes säte loetakse kehtetuks või täitmisele mittepööratavaks, ei mõjuta see säte mingil viisil käesolevate tingimuste teiste sätete kehtivust ja need jäävad seadusega lubatud ulatuses kehtivaks ja täitmisele pööratavaks.

Vaidluste lahendamine ja kohaldatav õigus

Käesolevatele tingimustele ja nendega seotud vaidlustele ja nõuetele (sealhulgas lepinguvälistele vaidlustele ja nõuetele) kohaldatakse Rootsi õigust ja neid tõlgendatakse kooskõlas Rootsi õigusega. Käesolevad tingimused ei piira tarbijaõiguseid, mis teil võivad olla oma elukohariigi kohustuslike õigusaktide alusel.

Juhul, kui teie ja Ettevõte vahel tekib vaidlus, püüavad pooled esmalt lahendada vaidluse kokkuleppega. Juhul, kui pooled kokkuleppele ei jõua, võib vaidluse läbi vaadata Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures tegutsev tarbijavaidluste komisjon (Endla 10A, 10122 Tallinn; telefon 6201 707; e-post; avaldus@komisjon.ee; veebileht https://komisjon.ee/et/),

Samuti pakub Euroopa Liit võimalust pöörduda veebiplatvormi kaudu vaidluste lahendamise üksuse poole, kes võib vaidluse läbi vaadata, kui te ei ole rahul meilt veebi teel ostetud kaupade või teenustega. Veebiplatvorm on kättesaadav Euroopa Komisjoni veebisaidi kaudu aadressil ec.europa.eu/consumers/odr. Palun viidake meie e-posti aadressile support@viaplay.ee, kui portaali kaudu kaebuse esitate. Veebiplatvormi kaudu saate arutada probleemi otse meiega või edastada oma juhtumi vaidluste lahendamise üksusele, kes seejärel vaidlusega tegeleb.

Võõrandamine

Käesolevad tingimused kehtivad vaid üksikkasutajatele ja te võite oma käesolevatest tingimustest tulenevaid õigusi ega kohustusi või osa neist kolmandale isikule võõrandada üksnes Viaplay selgel nõusolekul ja siis, kui see on tehniliselt võimalik. Käesolevate tingimustega nõustudes annate meile õiguse võõrandada meie käesolevatest tingimustest tulenevad õigused ja kohustused või osa neist kolmandale isikule või kontserni teistele äriühingutele. Selliste õiguste ja kohustuste meiepoolne võõrandamine ei vähenda ühelgi viisil kohaldatavaid tarbijagarantiisid.

Vääramatu jõud

Me ei vastuta teie ees, kui meie sooritus käesolevate tingimuste alusel piiratakse, tõkestatakse või peatatakse või Viaplay kättesaadavus või toimivus piiratakse, tõkestatakse või peatatakse tulenevalt seadustest, ametlikest otsustest või muudest põhjustest, mis ei ole meie kontrolli all.

11. Kontaktandmed

Juhul, kui teil on küsimusi või soovite muul põhjusel meiega ühendust võtta, külastage meie klienditeenindust või kontakteeruge meiega e-posti aadressil support@viaplay.ee.

Teil on võimalik vestelda meie klienditeenindusega meie klienditeeninduse leheküljel. Võite vestluse ajaloo üldkasutatavas vormingus alla laadida.