Kasutame küpsiseid, et pakkuda sulle parimat kasutuskogemust. Kui jätkad meie lehekülje kasutamist, tähendab see, et nõustud küpsiste kasutamise, privaatsuspoliitika ning kasutustingimustega.

OK Rohkem infot

Viaplay privaatsustingimused

Viaplay mõistab, et Teie isikuandmed on Teile tähtsad, ning on pühendunud nende kaitsmisele ja austamisele.

Käesolevad Privaatsustingimused selgitavad (koos meie Üldtingimustega ja Küpsiste Tingimustega), kuidas me käitleme isikuandmeid, mida me Teilt kogume või mida Te meile esitate. Lugege käesolevad Privaatsustingimused kindlasti hoolikalt läbi, et mõista meie lähenemist ning seda, kuidas me Teie isikuandmeid töötleme ja kuidas me neid kasutada võime. Käesolevaid Tingimusi võidakse muuta ning kõik muudatused ja täiendused tuuakse ära käesoleva dokumendi lõpus koos teabega selle kohta, millisel kuupäeval muudatused ellu viidi, seetõttu lugege neid Tingimusi aeg-ajalt uuesti.

Käesolevad Privaatsustingimused kohalduvad veebilehele www.viaplay.ee („Veebileht“).

Oleme registreeritud Eestis äriregistri koodiga 10308880, aadress: Peterburi tee 81, Tallinn 11415, Eesti. Kuulume kontserni Modern Times Group MTG AB („MTG“). Meie käitumisjuhendiga saab tutvuda veebilehel www.mtg.se. Tegutseme kooskõlas Eesti õigusaktidega. Teie isikuandmeid käideldakse kooskõlas Eesti isikuandmete kaitse seadusega.

Teave, mida võime Teilt koguda

Kui otsustate tellida Viaplay teenuseid („Teenused“), siis kogume Teilt mõningaid või kõiki allpool loetletud isikuandmeid. Teave, mida kogume, sõltub asjaoludest. Näiteks kui liitute igakuise abonemendina paketiga „Viaplay Sports“, siis võime koguda ja kasutada suuremat osa alltoodud andmetest. Kui kasutate meie Teenust vaid ühel korral, Ühekordse Makse alusel, siis kogume vähem andmeid.

Andmed, mida võime koguda:

 • Ees- ja perenimi, e-posti aadress, telefoninumber ja aadress.
 • Sugu (soovi korral).
 • Sünniaeg või isikukood.
 • Makseandmed, nagu kaardi tüüp, kaardi number, kehtivusaeg, krediitkaardi turvakood, registreeritud aadress või PayPal kontoandmed.
 • Kõik muud andmed, mis esitatakse meile meie Veebilehe kasutajaks registreerumisel, meie Teenusega liitumisel või meilt lisateenuste tellimisel. Samuti võime küsida Teilt teavet, kui teatate probleemist meie Veebilehega, eripakkumiste tegemisel ja Teie osalemisel konkurssides.
 • Me võime registreerida Teie kirjavahetuse aadressi, kui meiega kontakteerute.
 • Kasutajaandmed, mida Te meile annate uuringute eesmärgil (reitingud, arvustused, vastused küsimustele ja teistele nõuetele), millele Te ei ole tegelikult kohustatud reageerima.
 • Andmed meie Veebilehe Teie poolsete külastuste kohta, muuhulgas andmeedastus, asukohaandmed ja muud sideandmed, olgu need siis vajalikud Teie enda arvete jaoks või mitte, samuti ressursid, millele Teil on juurdepääs.
 • Samuti kogume Veebilehe Teie poolse kasutuse kohta teavet küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate kaudu. Selle kohta leiate lähemat teavet meie Küpsiste Tingimustest.
 • Võime töödelda andmeid, et hinnata Teie krediidireitingut.

Samuti võime koguda andmeid Teie Teenusekasutus- ja vaatamisharjumuste kohta, nagu:

 • milliseid saateid Te vaatate;
 • kuidas Te TV teenuseid kasutate, nagu saadete pausile panemine, vahelejätmine, edasi või tagasi kerimine;
 • kas salvestate saateid hilisemaks vaatamiseks;
 • kas jätate reklaamid vahele, kui neid Viaplay kaudu esitatakse;
 • Teie ostueelistused, näiteks reaktsioonid reklaamidele või kampaaniatele.

Võime Teilt saadavaid ja Teie Teenusekasutuse kohta saadavaid andmeid täiendada Teie kohta avalikult kättesaadava teabega ning ka teabega, mille saame kolmandatelt isikutelt. Samuti võime saada andmeid Teie poolse meie veebilehtede ning meie kontserni MTG kuuluvate ettevõtete toodete ja teenuste kasutuse kohta. See võib hõlmata näiteks teavet, mida kogume teistelt Teie leibkonna liikmetelt, ja teavet, mida saame kolmandatelt isikutelt (näiteks teavet meie Teenuste Teiepoolse kasutuse kohta, et teha Teile osutatavad Teenused isiklikumaks ja soovitada saateid, mis võivad Teile meeldida).

Käesolevates Privaatsustingimustes tähendavad isikuandmed andmeid, mida saab kasutada Teie tuvastamiseks. Isikuandmeteks ei loeta on andmed, mida ei saa isiku tuvastamiseks kasutada. Andmeid, mida ei loeta isikuandmeteks võime koguda, kasutada, edasi anda ja avaldada mis tahes eesmärkidel.

Te võite nõuda, et Teie isikuandmeid ei avaldataks, kuid isikuandmed, mida Teilt küsime, on meie Teenuse osutamiseks vajalikud. Kui meil ei ole vajalikku teavet, siis ei saa me oma Teenuseid osutada.

Pange tähele, et Teie poolt meile edastatavate isikuandmete õigsuse ja täielikkuse eest vastutate ainult Teie ise.

Andmete kasutamine

Kasutame Teilt saadud andmeid järgmistel viisidel:

 • maksete kinnitamiseks,
 • selle tagamiseks, et meie Veebilehe sisu esitatakse Teile ja Teie seadmesse kõige tõhusamal moel,
 • Teile pakkumiste, uudiste, teabe, toodete ja teenuste esitamiseks, mida Te meilt soovite või mille kohta usume, et need võiksid Teid huvitada,
 • Teile meie uudiskirja saatmiseks, mis võib samuti sisaldada Viaplay või MTG teiste veebilehtede pakkumisi, uudiseid, teavet, tooteid või teenuseid, mille kohta usume, et need võivad Teid huvitada. Pange tähele, et Te võite alati uudiskirjast loobuda, vajutades kirja päises sisalduvale loobumise viidale,
 • Uuringute läbiviimiseks, et täiustada Teie ja Teenuse interaktsiooni,
 • Teile tellimuste ja arvete andmete esitamiseks,
 • Teiega Teie abonemendi, konto või Teenuste ostu osas suhtlemiseks,
 • Teile Teie tellitud sisuga teenusesõnumite saatmiseks,
 • Teile Viaplay sotsiaalmeedia rakenduse kasutamise võimaldamiseks, eeldusel, et Te valite selle, vastavalt Teie turvaseadistustele,
 • Teile Teenuse muutustest teavitamiseks,
 • Teenusekogemuse Teile isiklikumaks muutmiseks, võttes aluseks Teie kasutus- ja vaatamisstatistika, näiteks et soovitada Teile filme, teleseriaale ja spordisaateid ning muud sisu, mis võib Teid huvitada, või reklaamide kohandamiseks vastavalt Teie huvidele.

Samuti võime kasutada Teie andmeid või lubada teistel MTG ettevõtetel või valitud kolmandatel isikutel kasutada Teie andmeid; seda kirjeldatakse täpsemalt allpool (vt jagu „Teie andmete avaldamine“).

Kus me Teie isikuandmeid hoiame

Kõiki Teie poolt meile edastatud andmeid hoitakse meie turvalistes serverites. Kõik maksetehingud krüpteeritakse tehnoloogia tööstusharu standardile vastava tehnoloogia abil. Kui oleme andnud Teile (või lasknud Teil valida) parooli, mis annab Teile juurdepääsu meie Veebilehe teatud osadele, siis vastutate Teie selle eest, et hoida see parool konfidentsiaalsena. Paneme Teile südamele, et Te ei avaldaks seda parooli kellelegi. Kui võimalik, peaksite avalikes ja jagatud seadmetes iga külastuse järel välja logima. Kui müüte või tagastate arvuti või seadme, milles saite Viaplay Teenust kasutada, siis peaksite kõigepealt välja logima ja seadme deaktiveerima. Kui Te ei hoia oma parooli või seadet turvaliselt või kui Te ei logi välja või ei deaktiveeri oma seadet, siis võivad järgmised kasutajad saada juurdepääsu Teie kontole ja Teie isikuandmetele.

Andmete edastamine Interneti kaudu ei ole veel täiesti turvaline. Kuigi anname endast parima, et Teid kaitsta, ei saa me Teie andmete turvalisust garanteerida ega võta endale vastutust, kui keegi saab sellele volitamata juurdepääsu. Kõigi andmete edastamine meie Veebilehe kaudu toimub Teie enda vastutusel. Kui me oleme Teie andmed kätte saanud, siis kasutame rangeid meetodeid ja turvameetmeid, et püüda vältida volitamata juurdepääsu neile andmetele.

Teilt kogutud andmeid võidakse edastada ja hoida väljaspool Euroopa Liitu („EL“) ja/või Euroopa Majanduspiirkonda („EMP“). Samuti võivad seda töödelda meie heaks või mõne meie tarnija heaks töötavad töötajad, kes tegutsevad väljaspool ELi ja/või EMPd. Sellised töötajad võivad tegeleda Teie tellimuse töötlemisega, Teie makseandmetega ja tugiteenuste osutamisega. Oma isikuandmeid sisestades nõustute nende sellise edastamise, hoidmise ja töötlemisega. Me teeme kõik vajaliku ja mõistliku, et Teie andmeid käideldaks turvaliselt ja kooskõlas käesolevate Privaatsustingimustega.

Teie andmete avaldamine

Võime avaldada Teie isikuandmeid mis tahes ettevõttele MTG grupis, et see ettevõte saaks anda teavet toodete ja teenuste kohta, mis võiksid Teid huvitada. Meie või sellised ettevõtted võime Teiega kontakteeruda e-posti, tavaposti, telefoni või SMSide kaudu. MTG Grupi ettevõtted, kellel on juurdepääs Teie isikuandmetele, järgivad käesolevaid Privaatsustingimusi.

Me võime avaldada Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, kui meil on mõistlik alus arvata, et nende andmete avaldamine on vajalik:

 • kui me müüme või ostame mis tahes äri või varasid, siis võime Teie isikuandmeid potentsiaalsele ostjale või müüjale avaldada;
 • kui Viaplay või olulise osa selle varadest omandab kolmas isik, siis on üks võõrandatavatest varadest Viaplay klientide isikuandmed;
 • kui peame avaldama või jagama Teie isikuandmeid, et täita mingit seaduslikku kohustust, eeskirja, õiguslikku menetlust või valitsusasutuse nõuet või et jõustada või kohaldada meie Üldtingimusi, sealhulgas uurida potentsiaalseid rikkumisi. See hõlmab teabe vahetamist teiste ettevõtet ja organisatsioonidega, et vältida pettusi ja vähendada krediidiriski, avastada või vältida ebaseaduslikke või kahtlustatavalt ebaseaduslikke tegevusi või turva- või tehnilisi probleeme või muul moel nende vastu võidelda.

Võime kasutada kogutud teavet selleks, et jälgida Teenuse Teie poolset kasutamist, et aidata meil Teenust paremaks teha, samuti võime anda selliseid kogutud andmeid kolmandatele isikutele, nagu sisu pakkujatele, kellega me koostööd teeme, või reklaamiandjatele. Selline kogutud info ei sisalda isikuandmeid.

Samuti võime kasutada kolmandatest isikutest ettevõtteid, kes meile teenuseid osutavad, näiteks annavad taristu ja IT teenused (muuhulgas andmete hoidmine ja voogülekannete kvaliteedi jälgimine), töötlevad krediitkaarditehinguid, osutavad klienditeeninduse ja reklaami teenust, koguvad andmeid võlaanalüüsi ja täiustamise kohta ning klientide päringute kohta ning teostavad muid statistilisi analüüse. Neil ettevõtetel võib olla juurdepääs Teie andmetele, et oma teenuseid osutada. Me ei volita neid ettevõtteid Teie isikuandmeid kasutama ega avaldama, välja arvatud meile vajalike teenuste osutamiseks.

Kui Te ei taha meie uudiskirja saada, siis võite oma eelistusi igal ajal muuta. Selleks vajutades kirja päises sisalduvale loobumise viidale või kontakteerudes meiega Teile sobival ajal aadressil info@viaplay.ee. Pange tähele, et Te ei saa loobuda teatud kirjavahetusest meiega, näiteks seoses Teie konto tehingutega või uuendustega meie Teenustes, mida Te tellite.

Teie Viaplay konto ühendamine Teie sotsiaalmeedia kontoga

Saate oma sotsiaalmeedia konto, nt Facebooki konto, ühendada oma Viaplay kontoga. Kui otsustate oma sotsiaalmeedia konto Viaplay kontoga ühendada, siis kogume selle konto kohta mõningaid andmeid, mida võidakse eelkirjeldatud viisil kasutada.

Me ei vastuta sisu eest, mis tuleb teenustest, mis ei kuulu Viaplayle, ega andmete eest mida Te nende teenustega jagate või neile edastate. Kui kasutate kolmandate isikute teenuseid, siis peaksite lugema nende privaatsustingimusi, et teada saada, kuidas nad Teilt kogutavaid andmeid käitlevad.

Juurdepääs teistele veebilehtedele

Mõningatel juhtudel võib meie Veebileht sisaldada viiteid veebilehtedelt ja veebilehtedele, mis kuuluvad teistele MTG ettevõtetele, meie võrgustikupartneritele, reklaamiandjatele ja tütarettevõtetele. Kui järgnete mõnele neist viidetest, siis pidage silmas, et neil veebilehtedel on oma privaatsustingimused ja meie ei vastuta nende tingimuste eest. Lugege kindlasti nende privaatsustingimused läbi, enne kui neile veebilehtedele oma isikuandmeid esitate.

Juurdepääs teabele

Teil on õigus Teie kohta hoitavatele andmetele juurde pääseda. Teil on õigus teada, milliseid isikuandmeid me Teie kohta hoiame, ja parandada kõiki neis andmetes esinevaid vigu.

Teie isikuandmete töötlemisel teavitame Teid sellest, mida me nende andmetega teeme:

 • milliseid andmeid töödeldakse;
 • kuhu andmed alla laaditakse;
 • miks me neid andmeid töötleme; ning
 • millistele saajatele või saajate kategooriatele andmeid avaldatakse.

Esitame selle teabe tasuta ühe kuu jooksul vastava päringu saamisest ning seda üks kord kalendriaastas.

Selle õiguse teostamiseks pöörduge alltoodud kontaktandmetel meie poole.

IP-aadressid

Võime koguda andmeid Teie arvuti kohta, nagu näiteks kättesaadavusel Teie IP-aadress, operatsioonisüsteem ja brauseri tüüp, samuti ühenduse kiirus ja internetiteenuse pakkuja. Neid andmeid kasutab meie süsteemiadministraator ja nende alusel koostatakse aruanded meie reklaamiandjatele. Need on statistilised andmed meie kasutajate tegevuse kohta internetis ja selle korrapärade kohta, mis ei võimalda ühtegi isikut eraldi tuvastada.

Privaatsustingimuste muudatused

Kõikidest tulevastest muudatustest meie Privaatsustingimustes antakse teada sellel veebilehel, vt eelpool. Sobivusel teatatakse Teile neist ka e-posti teel kooskõlas meie Üldtingimustega. Kõik muudatused jõustuvad koheselt, välja arvatud juba olemasolevad tellijad, kelle jaoks jõustuvad muudatused 30 päeva pärast nende väljakuulutamist, kui ei ole teisiti märgitud.

Kontakt

Küsimused, kommentaarid ja päringud seoses käesolevate Privaatsustingimustega saatke palun e-posti aadressile info@viaplay.ee.

Vaadake meie Küpsiste Tingimusi, et saada teada, kuidas me küpsiseid kasutame.

Käesolevaid Privaatsus Tingimusi uuendati viimati 20. oktoobril 2016