Читать на русском

Andmekaitse & Viaplay

Privaatsusteade

Täname Teid usalduse eest.

1.  TUTVUSTUS

Viaplay („Viaplay“) on teenus, mida pakub ettevõte Nordic Entertainment Group Sweden AB, mille äriühingu tunnuskood on 556304-7041 („NENT“) ja aadress Box 171 04, 104 62 Stockholm, Rootsi. NENT on käesoleva privaatsusteate („privaatsusteade“) alusel toimuva isikuandmete töötlemise vastutav töötleja, kui pole teisiti sätestatud, ja kasutab Teie isikuandmeid nagu kirjeldatud allpool.

Teie õigus eraelu puutumatusele on kõige keskmes, mida teeme. Meie eesmärgiks on pakkuda Teile parimat voogedastusteenust, mille sisu on Teie järgi kohandatud. Seetõttu peame töötlema Teie isikuandmeid ja käesolev privaatsusteade selgitab Teile läbipaistvalt, kuidas seda tehakse, alates Teie isikuandmete kogumisest kuni säilitamise, kasutamise ja jagamiseni.

Käesolev privaatsusteade kehtib Teile, kui loote ja kasutate oma Viaplay kontot, kui vaatate, ostate või laenutate filme (sõltumata sellest, kas Teil on aktiivne liitumine või mitte) ja muudel juhtudel, kui suhtlete meiega läbi sotsiaalmeedia või meie muid kanaleid kasutades.

Soovitame Teil käesolev privaatsusteade tähelepanelikult läbi lugeda. Juhul, kui Teil tekib küsimusi seoses privaatsusteates sätestatuga või meie isikuandmete töötlemise praktikaga, küpsiste kasutamisega või muude tehnoloogiatega, võtke palun meiega ühendust punktis 8 toodud kontaktandmetel. Kui Teil on küsimusi, mis puudutavad Viaplay teenust, pöörduge palun meie klienditeeninduse poole.

1.1 Alaealised

Viaplay konto loomiseks peate olema vähemalt 18aastane. Me ei reklaami teadlikult alaealistele ega kogu alaealiste isikuandmeid. Alaealised võivad Viaplayd kasutada vaid vanema või eestkostja osalusel, järelevalvel ja heakskiidul. Vanematel ja eestkostjatel on tungivalt soovitatav seadistada lasteprofiil, mis filtreerib välja sisu, mida loetakse alaealistele sobimatuks, enne kui lubada lastel Viaplayd kasutada.

1.2 Kolmandate isikute teenused, seadmed ja lingid

Juhime Teie tähelepanu asjaolule, et teatud olukordades ei ole meie ainukesed, kes Teie isikuandmeid töötlevad, kui Viaplay sisu naudite. Näiteks, kui kasutate Viaplayd oma mängukonsoolis või nutiteleris, siis võib sõltumatu vastutava töötlejana töödelda Teie isikuandmeid ka äriühing, kes Teile seda mängkonsooli või nutitelerit pakub, ilma et sellel oleks mingit seost käesolevas privaatsusteates sätestatuga. Sama kehtib juhul, kui vajutate lingil, mis suunab Teid kolmanda isiku veebisaidile.  Sellistel juhtudel kehtib Teile ka taolise äriühingu vastav teave andmekaitse kohta.

2. KUIDAS TEIE ISIKUANDMEID TÖÖTLEME

Selles punktis selgitame, kuidas Teie isikuandmeid kasutatakse, et saaksime pakkuda Teile Viaplayd ja seotud asjakohaseid kogemusi, teenuseid ja pakkumusi ning teenust täiustada.

Isikuandmed on igasugune teave, mida saab Teiega otseselt või kaudselt seostada. Selleks võib olla Teie nimi, e-posti aadress, telefoninumber, krediitkaardi number, IP-aadress, vaatamiste ajalugu ning teave huvide ja eelistuste kohta.

2.1 Milliseid isikuandmeid me töötleme ja kust me neid kogume?

Saame Teie isikuandmeid koguda mitmel viisil.

2.1.1 Teave, mille esitate meile otse, nt kasutades Viaplayd, suheldes meie klienditeenindusega või vastates uuringutele;

 • nimi, e-posti aadress, telefoninumber, kodune aadress, sünniaeg, makseandmed ja muu teave, mille esitate meile vastavate profiilide all, kui oma kasutajaprofiili loote ja/või hoiate;
 • sugu (kui kogutakse läbi Viafree);
 • elukohariik (riik, kus registreerusite) ja asukoht (riik, kus sisu kasutate);
 • kirjavahetus, kui meiega ühendust võtate (telefonikõnede, e-kirjade, vestluste jms salvestused);
 • kasutajateave, mida otsustate anda, nagu nt hinnangud, arvustused ja vastused uuringutele;
 • Teie sotsiaalmeedia kontoga seotud andmed, kui jagate Viaplay sisu või võtate meiega sotsiaalmeedia kaudu ühendust (juhime Teie tähelepanu asjaolule, et kui tegutsete oma sotsiaalmeedia konto kaudu, kehtivad Teile ka sotsiaalmeedia teenuse pakkuja privaatsuspoliitikad);
 • kasutajanimi ja parool.

2.1.2 Andmed, mis luuakse, kui Viaplayd kasutate

Sellel ajal, kui Viaplay sisu naudite, kogume ja töötleme täiendavalt andmeid teenuse kasutamise kohta Teie poolt.
Kogutud andmeid töödeldakse muu hulgas vastavalt Teie käitumisele ja ühendatakse Teie konkreetse kasutajaprofiiliga, et pakkuda Teile individuaalset kogemust. Saate alati luua täiendavaid kasutajaprofiile, et Teie leibkonda kuuluval igal Viaplayd kasutaval inimesel oleks tema järgi kohandatud profiil (juhime Teie tähelepanu asjaolule, et kõigil, kellel on juurdepääs Teie kontole, on juurdepääs kõikidele kasutajaprofiilidele).

Loodavad andmed:

 • teave kasutajaprofiili käitumise kohta, nagu nt vaatamiskäitumine, striimimise ajalugu, hinnangute andmine, kus kasutajaprofiil striimimise pooleli jättis (funktsioon, mille nimetus on „jätka vaatamist“) ja kuidas profiil läbi teenuse liigub;
 • muud andmed, mida kogutakse küpsiste või sarnaste tehnoloogiate abil Teie külastuste kohta Viaplay platvormidel. Osasid Viaplay platvormil kogutud küpsiseid kasutavad kolmandad isikud turunduse eesmärgil (selle kohta, kuidas küpsiseid kasutame, loe täiendavalt siit).

2.1.3 Andmed, mida omandame välistest allikatest

Mõnikord omandame isikuandmeid muudest allikatest. Taoline andmete jagamine on vajalik meile või jagavale poolele nt alljärgnevatel juhtudel:

 • jagame andmeid oma kontserni (Nordic Entertainment Group AB) sees, et saavutada ärilisi eesmärke;
 • kasutame teenusepakkujaid makselahenduste jaoks, mis võimaldavad Teil tasuda oma liitumise eest, kui laenutate filmi või spordisündmuse jne;
 • et anda Teile juurdepääs Viaplayle läbi oma äripartnerite;
 • teeme koostööd oma äripartneritega, et saavutada käesolevas privaatsusteates kirjeldatud muid eesmärke;
 • teave, mida kogutakse küpsiste abil, et näidata Teie jaoks asjakohaseid reklaame ja mõõta nende tõhusust.

2.2 Millisel eesmärgil Teie isikuandmeid kasutame (sealhulgas õiguslik alus)?

Töötleme Teie isikuandmeid erinevatel eesmärkidel ikka selleks, et pakkuda Teile Viaplayd. Iga eesmärk on seotud nn õigusliku alusega, millele tugineme, et Teie isikuandmeid õiguspäraselt töödelda. Õiguslikuks aluseks võib olla lepingu täitmine, mis tähendab, et töötlemine toimub selleks, et saaksime Teie ees täita oma lepingujärgset kohustust, mis tekib siis, kui meie tingimused heaks kiidate (siin). Õiguslikuks aluseks võib olla ka õigustatud huvi, mis tähendab, et töötleme Teie isikuandmeid selleks, et saavutada õigustatud huvi, mida tasakaalustame Teie puutumatuse austamisega. Aeg-ajalt võime Teie andmete kasutamiseks küsida ka Teie selgesõnalist nõusolekut. Samuti võib meil aeg-ajalt olla juriidiline kohustus Teie andmeid töödelda.

Allpool on toodud näited erinevatest eesmärkidest, mille jaoks Teie isikuandmeid töötleme, sealhulgas on ära toodud sellisele töötlemisele kohalduv õiguslik alus.

2.2.1 Viaplay pakkumine

Töötleme Teie isikuandmeid, et hallata Viaplayd ja pakkuda seda Teile kooskõlas tingimustega, selleks et:

 • tuvastada Teid kliendina ja/või kasutajana;
 • küsida Teie poolt kasutatavate teenuste eest tasu (hallata arveid ja makseid);
 • tagada Viaplay tehniline funktsionaalsus;
 • pakkuda Teile klienditeenindust;
 • parandada rikkeid ja tegeleda Teie kaebustega;
 • teavitada Teid muudatustest meie teenustes.

Õiguslik alus: lepingu täitmine (Viaplay tingimused)

2.2.2 Viaplay täiustamine

Töötleme Teie isikuandmeid, nagu nt teavet selle kohta, kuidas Te Viaplayd kasutate, et arendada ja täiustada oma teenuseid, nt alljärgnevatel viisidel:

 • pannes kokku erinevat liiki andmeid, nagu nt vaatamiskäitumine, analüüsimiseks vajalikuks statistikateabeks;
 • lubades Teil anda tagasisidet läbi kliendiuuringute (mis vahel põhinevad Teie vaatamis- ja kasutaja käitumisel Viaplays); ja
 • mõistes, diagnoosides, otsides ja parandades probleeme oma teenustes.

Õiguslik alus: meie õigustatud huvi

2.2.3 Turundus

Võime kasutada Teie e-posti aadressi, kodust aadressi või telefoninumbrit, et edastada Teile pakkumusi, uudiseid, soovitusi jms oma teenuste turustamiseks. Võime pakkuda Teile isikupärastatud turundust, mis põhineb Teie vaatamiskäitumisel ja sellel, kuidas olete meie teenuseid kasutanud, et kohandada paremini pakkumusi, mis võiksid Teile huvi pakkuda.

Juhul, kui olete meie juures oma konto sulgenud, võime võtta Teiega ühendust, edastades müügiedenduspakkumusi vms, et anda Teile uus võimalus meie teenuse proovimiseks. Selline turundustegevus võib kesta seni, kuni seda loetakse siseriikliku õiguse alusel mõistlikuks, kuid austame alati Teie valikut, kui olete otsustanud meie turunduspakkumiste saamisest loobuda.

Viaplays registreerudes pakutakse Teile alati võimalust turunduspakkumiste saamisest loobuda. Lisaks, kui Te ei soovi enam meie turunduspakkumisi saada, võite meid alati teavitada, vajutades igas e-kirjas olevat linki „tühista tellimus“ või kasutades oma kasutajakonto „Minu konto “ sätteid.

Teie isikuandmeid võidakse kasutada ka digitaalturunduse eesmärgil, muu hulgas selleks, et luua sihtrühmi või saata Teile suunatud reklaami sotsiaalmeedias läbi taasturunduse (retargeting).

Õiguslik alus: meie õigustatud huvi ja konkreetsetel juhtudel nõusolek

2.2.4 Teabevahetus Teiega

Töötleme Teie isikuandmeid Teiega suheldes, nt siis kui küsimustega seoses meiega telefoni või e-posti teel või sotsiaalmeedia vestluse vahendusel ühendust võtate. Sellist teabevahetust võidakse salvestada ja säilitada hariduslikel eesmärkidel, et meie teabevahetust täiustada, ja kvaliteedi tagamiseks, et saaksime Teiega kokku lepitu dokumenteerida. Pidage meeles, et kui suhtlete meiega läbi sotsiaalmeedia, kohaldub ka sotsiaalmeedia teave isikuandmete töötlemise kohta.

Meie klienditeenindust pakub professionaalne teenuseosutaja, mis tähendab, et kui meiega suhtlete, töötleb Teie isikuandmeid eraldi äriühing, kuid meie nimel. Oleme lepinguga taganud, et nad töötlevad Teie isikuandmeid sellisel viisil, nagu tegeleksime me klienditeenindusega ise. Täiendav teave selle kohta, kellega võime Teie isikuandmeid jagada, on leitav allolevast punktist 4.

Õiguslik alus: meie õigustatud huvi ja lepingu täitmine

2.2.5 Tõkestada turvarikkumisi ja meie teenuste kuritarvitamist, sealhulgas meie õigus koostada, esitada või kaitsta õigusnõudeid

Töötleme Teie isikuandmeid tagamaks kõikide meie teenuste turvalisus, et avastada või tõkestada erinevat liiki ebaseaduslikku kasutamist või kasutamist, mis muul viisil rikub meie tingimusi. Samuti töötleme andmeid, et tõkestada kuritarvitamist ning avastada ja tõkestada pettusi, viiruserünnakuid, autoriõiguse rikkumis jms. Siin sätestatakse ka meie õigus koostada, esitada või kaitsta õigusnõudeid.

Õiguslik alus: lepingu täitmine ja meie õigustatud huvi

2.2.6 Täita juriidilisi kohustusi ja täitmise taotlusi

Töötleme Teie isikuandmeid ka siis, kui seda nõuab seadus, nt läbi kohustuse pidada raamatupidamisarvestust või kohustuse korral reageerida õiguskaitse taotlustele, korraldustele, läbiotsimismäärustele või kohtukutsetele.

Õiguslik alus: juriidiline kohustus

2.2.7 Ligipääs teistele teenustele kontserni sees

Logides Viaplaysse sisse, pääsete ligi ka kontserni teistele teenustele. See tähendab, et saate kasutada samu volitusi nt Viafree jaoks. Seoses sisse logimisega kasutatakse Teie kasutajanime ja parooli, et teha kindlaks, et Teil on juurdepääs pakutavatele teenustele.

Õiguslik alus: meie õigustatud huvi

3. Kui kaua me Teie isikuandmeid säilitame?

Teie isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui see on vajalik, et pakkuda Teile Viaplayd ja saavutada käesolevas privaatsusteates kirjeldatud erinevaid eesmärke, nagu nt õigustatud äriliste eesmärkide saavutamiseks ja juriidiliste kohustuste (nagu nt raamatupidamisalaste õigusaktide, maksu- ja auditikohustuste) täitmiseks. Püüdleme alati võimalikult väheste andmete töötlemise poole ja seal, kus võimalik, muudame isikuandmed anonüümseks. Võimaldamaks Teil meie teenuste omadusi kasutada, säilitatakse osa teavet kogu selle aja, mil Teil on meie juures aktiivne konto.

Teatud juhtudel on Teil õigus taotleda oma andmete anonüümseks muutmist või kustutamist. Seda tehakse teostades Teie õigust andmete kustutamisele, mida on kirjeldatud allolevas punktis 7.

4. Kellega me Teie isikuandmeid jagame?

Vahel on meil vaja jagada Teie isikuandmeid, et saavutada eesmärke, milleks isikuandmeid kogunud oleme. Näiteks võime Teie isikuandmeid jagada:

 • kontserni kõikide äriühingutega, nt turunduseesmärkidel ja uute teenuste arendamiseks või olemasolevate teenuste täiustamiseks;
 • nii ELis/EMPs kui ka väljaspool seda asuvate väliste partnerite ja tarnijatega, nt selleks, et saada abi kliendiuuringutega, turundustegevusega, analüüside ja statistikaga ning teatud kliendisuhtlusega, IT ja muu infrastruktuuri pakkumiseks, et hallata krediidi- ja maksetehinguid ning kaitsta oma vara ja õiguseid ning tagada oma klientide ja töötajate turvalisus;
 • partneritega, kui osalete meie teenustega seotud uuringutes või konkurssidel; või
 • vastuvõtjatega, kui juriidilised nõuded, määrused või ametlikud otsused seda nõuavad; nt õiguskaitseorganitega või andmekaitseasutustega, et reageerida kehtivatele juriidilistele protsessidele, nagu nt korraldused, kohtumäärused või kohtukutsed;
 • meie ettevõtte võimalikele ostjatega, kui müüme oma ettevõtte või peame läbirääkimisi, et müüa oma ettevõte ostjale või võimalikule ostjale. Teavitame Teid alati enne, kui Teie andmed ostjale edastatakse või neile kohaldatakse teistsugust privaatsusavaldust.

5. Edastamine väljaspool ELi/EMPd asuvatesse riikidesse

Võime jagada Teie isikuandmeid partnerite ja tarnijatega, kes asuvad väljaspool ELi/EMPd või kasutavad alltöövõtjaid, kes asuvad väljaspool ELi/EMPd. Sellisel juhul võtame kasutusele spetsiaalsed kaitsemeetmed, teostades edastamise mõju hindamise ja rakendades täiendavaid asjakohaseid lepingulisi, tehnilisi ja korralduslikke meetmeid lisaks Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud lepingu tüüptingimustele, kui asjakohane.

6. Kuidas me Teie isikuandmeid kaitseme?

Kaitseme Teie isikuandmeid läbi tehniliste ja korralduslike turvameetmete, mille kehtestame ka tarnijatele, keda kasutame oma äritegevuse elluviimiseks. Meil on tugevad isikuandmete säilitamise, infoturbe, juurdepääsuõiguste jmt poliitikad ning koolitame regulaarselt oma töötajaid nendes küsimustes.

Kõik maksetehingud on krüpteeritud kasutades tööstusharus laialdaselt tunnustatud tehnoloogiaid ja neile kohaldatakse PCI Security Standards Council turvastandardeid.

Teie kontot kaitseb parool, mida soovitame korrapäraselt uuendada ja mille puhul me ei soovita kasutada sama parooli nagu kasutate teistel kontodel ja rakendustes.

7. Teie õigused

Teil on meie suhtes alljärgnevad õigused (kui soovite mõnda oma õigust teostada, saate võtta meiega ühendust järgmises punktis toodud kontaktandmetel):

 • õigus tutvuda andmetega (registri väljavõte) — õigus saada kinnitus ja teavet oma isikuandmete töötlemise kohta;
 • õigus andmete parandamisele — õigus ebaõige teabe parandamisele;
 • õigus andmete kustutamisele — õigus teatud juhtudel lasta andmed eemaldada;
 • õigus andmete töötlemise piiramisele — õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist, nt juhul kui esitate vastuväite isikuandmete õigsusele;
 • õigus esitada vastuväiteid — õigus esitada vastuväiteid töötlemisele õigustatud huvi alusel, nt otseturustusele; ning
 • andmete ülekandmise õigus — õigus nõuda, et kannaksime isikuandmed üle teisele isikule (see õigus on piiratud Teie poolt meile esitatud andmetega).

Juhul, kui leiate, et Teie isikuandmete töötlemine meie poolt ei toimu kooskõlas andmekaitsealaste õigusnormidega, on Teil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, eelkõige oma tavapärase elu- või töökoha liikmesriigis. Andmekaitse Inspektsiooniga saab ühendust alljärgnevatel kontaktandmetel:

Andmekaitse Inspektsioon
Aadress: Tatari 39, 10134 Tallinn
Telefon: 627 4135
E-post: info@aki.ee

8. Kontaktandmed

Kui Teil on küsimusi, kommentaare või muresid, mis puudutavad käesolevat privaatsusteadet, võtke palun ühendust meie andmekaitseametnikuga e-posti aadressil dpo@nentgroup.com.

Juhime Teie tähelepanu asjaolule, et kui soovite teostada oma eeltoodud õigusi või vajate meie klienditeeninduse abi, saatke palun kiri e-posti aadressile support@viaplay.ee.

9. Käesoleva privaatsusteate ajakohastamine

Võime käesolevat privaatsusteadet vastavalt vajadusele aeg-ajalt muuta. Kui mõni muudatus, mis puudutab seda, kuidas Teie isikuandmeid töötleme, on oluline, teavitame Teid asjakohasel viisil enne, kui muudatused jõustuvad, nt saates Teile e-kirja või esitades Teile selge teavituse sisenemisel Viaplaysse. Soovitame Teil sellise teabe tähelepanelikult läbi lugeda ja hoida ennast kursis regulaarselt käesolevat privaatsusteadet üle vaadates.

Käesolevat privaatsusteadet ajakohastati viimati 16.02.2021.

Täname, et leidsite aja käesoleva privaatsusteate läbilugemiseks!