republic-of-sarah-the
republic-of-sarah-the

The Republic of Sarah

5.6Draama202115 a

Greylocki linna alt avastatakse suur koltaanisoon ning kaevandusfirma Lydon Industries tormab seda mineraali kaevandama, ent plaanid hõlmavad ka linna kaardilt pühkimist.